Welkom

Van harte welkom op de website van het projectbureau herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren.

DEZE WEBSITE IS NIET MEER ACTUEEL. GRAAG VERWIJZEN WE U NAAR WWW.NEXTGARDEN.NL.

 


 

Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren

Het Projectbureau werkt momenteel hard aan het toekomstbestendig glastuinbouwgebied Huissen-Angeren door het faciliteren, stimuleren en regisseren van initiatieven. Met de herstructurering van glastuinbouwgebied Huissen-Angeren willen gemeente en provincie samen met de gebruikers de tuinbouw in het gebied behouden en/of de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeteren. De doelstelling is het ontwikkelen van twee vitale toekomstbestendige tuinbouwgebieden Leutensche Leigraaf en de Rietkamp door ruimte te bieden voor schaalvergroting en/of clustering van verspreid liggende locaties. Deze ruimte wordt mede gecreëerd door stoppende of verplaatsende tuinders te faciliteren. De deelgebieden ‘t Zand en Dijkzone lenen zich gelet op de schaal, karakter en verkaveling niet voor schaalvergroting van glastuinbouw. Er zal daar meer op ontwikkeling van woon- of werkfuncties worden gericht.

 
 

Welkom_-_Gebieden
    
Gebieden
 
 
  Dijkzone
  't Zand
  Leutensche Leigraaf
  Rietkamp